Nace Kodları

21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiştir.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanların ise esnaf ve sanatkâr sayılmayacağı belirtilmiştir.
 
Ayrıca bu kararda, Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının eşleştirilmesinin, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır.
 
Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararının üçüncü maddesi uyarınca; meslek kollarına göre esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 Altılı Düzey Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodları güncellenmiş olup, güncel listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1.GRUP
 

01.11.14 Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal 

tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu vb.)

01.13.19 Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)

01.19.01 Hayvan yemi bitkilerinin yetiştiriciliği (sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, korunga, yemlik mısır ve diğer otlar ile bunların 

tohumları ve pancar tohumları dahil, şeker pancarı tohumları hariç)

01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)

01.25.08 Diğer ağaç ve çalı (çok yıllık bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin (yaban mersini, kuş üzümü, kestane, fıstık, çilek, 

ahududu, ceviz, keçiboynuzu vb. (fındık hariç)) yetiştirilmesi

01.26.90 Diğer yağlı meyvelerin yetiştiriciliği (Hindistan cevizi, hurma palmiyeleri vb.) (zeytin hariç)

01.29.01 Kauçuk ağacı, yılbaşı ağacı, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanılan bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin 

yetiştirilmesi

01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (sebze fidesi, meyve fidanı hariç)

01.61.05 Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleyici Gübreleme, Tarlanın Sürülmesi, Ekilmesi, Bakımı, Toplama Vb. İle İlgili Faaliyetler (Hava Yoluyla 

Yapılan Gübreleme Hariç)

01.64.01 Üretim amaçlı tohum işleme hizmetleri (vernelizasyon işlemleri dahil)

02.10.01 Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil)

02.10.02 Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi (ağaç fidanlığı işletmeciliği dahil)

02.10.03 Orman ağaçlarının yetiştirilmesi (baltalık ormanların yetiştirilmesi hariç)

02.30.01 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meşe 

palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.)

46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı 

olarak toptan satışını yapan aracılar 46.21.08 Tohum (Yağlı Tohumlar Hariç) Toptan Ticareti (Sebze Tohumları, Çiçek Tohumları Ve Orman Ağacı Tohumları Dahil)

46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti

47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, 

dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)

47.78.26 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Yapma Çiçek, Yaprak Ve Meyveler İle Mum Perakende Ticareti

47.89.04 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Çiçek, Bitki Ve Bitki Tohumu (Çiçek Toprağı Ve Saksıları Dahil) Perakende Ticareti (Seyyar 

Satıcılar Hariç)

81.30.01 Gürültü, Rüzgar, Erozyon, Yansıma, Vb.Ne Karşı Koruyucu Bitkilerin Dikimi Ve Bakımı

81.30.05 Spor Alanları (Futbol Sahaları, Golf Alanları Gibi), Oyun Alanları, Güneş Banyosu İçin Çimenler Ve Diğer Eğlence Parkları İçin Yeşil 

Alanların Dikimi Ve Bakımı Faaliyetleri

81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve 

onarımı)
 

2.GRUP
 

01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)

01.42.09 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç)

01.43.01 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.)

01.44.01 Deve yetiştiriciliği

01.45.01 Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil)

01.46.01 Domuz yetiştiriciliği

01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.)

01.47.02 Kuluçkahanelerin faaliyetleri

01.47.03 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi

01.49.01 Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü ve polen dahil)

01.49.02 İpekböceği Yetiştiriciliği Ve Koza Üretimi

01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.)

01.49.05 Deve Kuşlarının Yetiştirilmesi

01.49.90 Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar 

ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.)

01.50.06 Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim)

01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, 

sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler

01.62.02 Hayvan Üretimini Destekleyici Olarak Sürü Testi, Kümes Hayvanlarının Kısırlaştırılması, Yapay Dölleme, Vb. Faaliyetler 

(Kuluçkahanelerdeki Faaliyetler Dahil)

01.70.01 Ticari olmayan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, araştırmalarda kullanılmaları 

vb. amaçlar için) (balıkçılık hariç)

01.70.02 Ticari Olan Av Hayvanı Ve Yabani Hayvan Avlama Ve Yakalama Faaliyetleri (Yenilmesi, Kürkleri, Derileri, Araştırmalarda Kullanılmaları 

Vb. Amaçlar İçin) (Balıkçılık Hariç)

03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)

03.11.02 Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, 

mercan, deniz yosunu, vb.)

03.12.01 Tatlı sularda (ırmak,göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.)

Sayfa 1 / 4803.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)

03.21.02 Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiştiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) 

(balık hariç) 03.22.01 Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)

03.22.02 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği (yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık hariç)

10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş 

olarak saklanması dahil) 10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)

10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri

10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi

10.12.04 Kuş Tüyü Ve İnce Kuş Tüyü İmalatı (Derileri Dahil)

10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı

10.13.02 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. 

tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç)

10.13.03 Et Ve Sakatat Unları İmalatı (Et Ve Kümes Hayvanları Etlerinden Üretilen)

10.13.04 Sığır, Koyun, Keçi Vb. Hayvanların Sakatat Ve Yağlarından Yenilebilir Ürünlerin İmalatı

10.20.03 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, 

tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler)

10.20.04 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler 

vb.)

10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)

10.20.06 Balığın Sadece İşlenmesi Ve Saklanmasıyla İlgili Faaliyet Gösteren Tekne Ve Gemilerin Faaliyetleri

10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.)

10.20.08 Balıkların, Kabukluların, Yumuşakçaların veya Diğer Su Omurgasızlarının Unları, Kaba Unları Ve Peletlerinin Üretimi (İnsan Tüketimine 

Uygun Olmayan) İle Bunların Diğer Yenilemeyen Ürünlerinin Üretimi

10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi

10.51.01 Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt 

hariç)

10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı

10.51.03 Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema 

dahil)

10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)

10.51.05 Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema 

hariç)

10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)

10.52.02 Şerbetli Diğer Yenilebilen Buzlu Gıdaların İmalatı

10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı

10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)

46.11.02 Canlı Hayvanların Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar

46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, 

küspe, vb.)

46.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, 

laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.)

46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)

46.23.02 Canlı Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi, Vb.) Toptan Ticareti

46.32.01 Kümes Hayvanları Ve Av Hayvanları Etlerinin Toptan Ticareti

46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)

46.32.03 Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti

46.32.04 Et Ürünlerinin Toptan Ticareti (Salam, Sosis, Sucuk, Pastırma Vb.)

46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

46.33.02 Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

46.36.04 Dondurma Ve Diğer Yenilebilir Buzların Toptan Satışı

46.38.01 Balık, Kabuklular, Yumuşakçalar Ve Diğer Su Ürünleri Toptan Ticareti

46.38.02 Ev Hayvanları İçin Yemlerin veya Yiyeceklerin Toptan Ticareti (Çiftlik Hayvanları İçin Olanlar Hariç)

46.46.04 Hayvan Sağlığı İle İlgili İlaçların Toptan Ticareti (Serum, Aşı, Vb.)

47.22.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

47.22.02 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Et Ürünleri Perakende Ticareti (Sosis, Salam, Sucuk, Pastırma Vb.)

47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve 

dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)

47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti

Sayfa 2 / 4847.29.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti

47.73.02 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Hayvan Sağlığına Yönelik İlaç, Aşı, Vb. Ürünlerin Perakende Ticareti

47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, 

hamster, kablumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)

47.78.28 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Canlı Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların Perakende Ticareti (Ev Hayvanları Hariç)

47.78.29 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Canlı Kümes Hayvanlarının Perakende Ticareti

47.81.03 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Et Ve Et Ürünleri (Sucuk, Salam, Pastırma, Kümes Hayvanı Eti, Vb.) Perakende Ticareti (Seyyar 

Satıcılar Hariç)

47.81.04 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Yumurta Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.07 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Süt Ve Süt Ürünleri Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.08 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Balık Ve Diğer Su Ürünleri Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.89.03 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Canlı Büyük Ve Küçük Baş Hayvan Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.89.06 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Ev Hayvanları Ve Yemleri Perakende Ticareti (Muhabbet Kuşu, Kedi, Köpek Vb.) (Seyyar 

Satıcılar Hariç) 47.89.14 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Canlı Kümes Hayvanı Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

75.00.02 Hayvan Hastanelerinin Faaliyetleri (Evcil Hayvanlar İçin Ambulans Faaliyetleri Dahil)

75.00.04 Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç)

84.13.14 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık Ve Avcılıkla İlgili Kamu Yönetimi Hizmetleri

94.99.04 Üyelik Gerektiren Hayvanları Koruma Dernek Ve Birliklerinin Faaliyetleri (Hayvanları Koruma Derneği, Vb.)

96.09.14 Ev Hayvanları Bakım Hizmetleri (Ev Hayvanlarına Verilen Besleme, Bakım, Barındırma, Kuaförlük, Eğitim, Vb. Hizmetler)
 

3.GRUP
 

05.10.01 Taş kömürü madenciliği

05.20.01 Linyit madenciliği

06.10.01 Ham petrolün çıkarılması

06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)

07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)

07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması

07.21.02 Katran Ve Zift İhtiva Eden Cevherlerden Toryum Metalinin Ayrıştırılması

07.21.03 Uranyum Madenciliği

07.21.04 Toryum Madenciliği

07.21.05 Sarı Pasta (U3o8) İmalatı (Uranyum Cevherinden Elde Edilen)

07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği

07.29.02 Alüminyum Madenciliği

07.29.03 Bakır Madenciliği

07.29.04 Nikel Madenciliği

07.29.05 Kurşun, Çinko Ve Kalay Madenciliği

07.29.06 Krom Madenciliği

07.29.07 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) 

(değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)

08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil)

08.11.02 Granit Ocakçılığı

08.11.03 Yapı Taşları Ocakçılığı

08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi

08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı

08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kırılması ve parçalanması dahil)

08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)

08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)

08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması

08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı

08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt 

madenciliği hariç)

08.91.02 Bor Mineralleri Madenciliği

08.91.03 Kükürt Madenciliği (Ocakçılığı)

08.91.04 Guano Madenciliği (Kuş Gübresi, Güherçile Dahil)

08.91.05 Kehribar, Oltu Taşı Ve Lületaşı Ocakçılığı

08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması

Sayfa 3 / 4808.93.01 Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil

08.99.01 Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği 

(kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)

08.99.02 Doğal Asfalt, Asfaltit, Asfaltlı Taş (Doğal Katı Zift) Ve Bitüm Madenciliği

08.99.03 Kıymetli Ve Yarı Kıymetli Taşların (Yakut, Zümrüt, Safir, Kalsedon Vb.) Ocakçılığı (Kehribar, Oltu Taşı, Lüle Taşı Ve Elmas Hariç)

08.99.04 Grafit Ocakçılığı

08.99.05 Elmas (Endüstri Elmasları Dahil) Madenciliği

08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)

09.10.02 Petrol Ve Gaz Çıkarımıyla İlgili Sondaj Hizmetleri (Tetkik, Araştırma Hizmetleri, Jeolojik Gözlemler, Kuyu Çalıştırılması Ve Kapatılması 

İle Test Amaçlı Sondaj Faaliyetleri Vb. Dahil)

09.10.03 Petrol Ve Gaz Çıkarımı İle İlgili Vinç Ve Sondaj Kulesi Kurma, Onarım, Sökme Vb. Hizmet Faaliyetleri

09.90.01 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, 

pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)

09.90.02 Madencilik Ve Taş Ocakçılığını Destekleyici Test Amaçlı Sondaj Faaliyetleri (Petrol Ve Doğalgaz İçin Yapılanlar Hariç)

43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)

46.73.10 İşlenmiş Mermer, Traverten, Kaymaktaşı (Su Mermeri) Ve Bunlardan Yapılmış Ürünlerin Toptan Ticareti (Levha Halinde Olanlar İle 

Lavabo Vb. Sıhhi Ürünler Dahil)

46.73.11 Mermer, Granit, Kayağan Taşı, Kum Taşı Vb. Toptan Ticareti (İşlenmemiş veya Blok Halde Olanlar)

47.52.19 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda İşlenmiş Mermer, Traverten, Kaymaktaşı (Su Mermeri) Ve Bunlardan Yapılmış Ürünlerin 

Perakende Ticareti (Levha Halinde Olanlar İle Mermer Lavabo Vb. Sıhhi Ürünler Dahil)


4.GRUP
 

10.31.01 Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil)

10.31.02 Patates Cipsi, Patates Çerezi, Patates Unu Ve Kaba Unlarının İmalatı

10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç)

10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek 

yapılanlar) 10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil)

10.39.04 Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura 

yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)

10.39.05 Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.)

10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)

10.39.07 Susamın İşlenmesi Ve Tahin İmalatı

10.39.90 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve Ve Sebzelerin Başka Yöntemlerle İşlenmesi Ve Saklanması (Kesilmiş Ve Paketlenmiş Olanlar 

Dahil)

10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı

10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır 

yağı hariç)

10.41.03 Beziryağı İmalatı

10.41.05 Prina Yağı İmalatı (Diğer Küspelerden Elde Edilen Yağlar Dahil) (Mısır Yağı Hariç)

10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer 

benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)

10.41.07 Zeytinyağı İmalatı (Saf, Sızma, Rafine)

10.41.11 Domuz Don Yağı (Stearin), Domuz Sıvı Yağı, Oleostarin, Oleoil Ve Yenilemeyen Sıvı Don Yağı (Tallow Oil) İle Diğer Hayvansal Katı Ve 

Sıvı Yağların İmalatı (İşlenmemiş)

10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı

10.73.03 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş olanlar dahil)

10.81.01 Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı 

şeker ve melas üretimi dahil)

10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı

10.82.01 Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç)

10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)

10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı

10.82.04 Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası dahil)

10.82.05 Ciklet imalatı (sakız)

10.82.06 Sert Kabuklu Meyve, Meyve Kabuğu Ve Diğer Bitki Parçalarından Şekerleme İmalatı (Meyan Kökü Hülasaları Dahil)

10.82.07 Kakao Tozu, Kakao Ezmesi/Hamuru Ve Kakao Yağı İmalatı

10.83.01 Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri)

10.83.02 Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve konsantreleri)

10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar).

10.83.04 Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler dahil)

Sayfa 4 / 4810.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş)

10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı

10.84.03 Sos Ve Çeşnilerin İmalatı (Soya Sosu, Ketçap, Mayonez, Hardal Sosu, Çemen, Mango Çeşnisi Vb.) (Baharat, Sirke Ve Salça Hariç)

10.84.05 Gıda tuzu imalatı

10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)

10.86.01 Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları, pudingleri vb.)

10.86.02 Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum 

içermeyen tuzlar vb. gıdalar)

10.86.03 Besin Yönünden Zenginleştirilmiş Sporcu Yiyeceklerinin İmalatı

10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı

10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)

10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peçtik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil)

10.89.06 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil)

12.00.04 Tütün ürünleri imalatı

46.17.03 Tütün Ve Tütün Ürünlerinin Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar (Aracı Üretici Birlikleri Dahil)

46.21.02 Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

46.21.03 Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, 

pamuk çekirdeği vb.)

46.21.04 İşlenmemiş tütün toptan ticareti

46.21.05 İpek Böceği Kozası Toptan Ticareti

46.21.06 Pamuk Toptan Ticareti

46.31.01 Fındık, Antep Fıstığı, Yer Fıstığı Ve Ceviz Toptan Ticareti (Kavrulmuş Olanlar Hariç)

46.31.02 Taze İncir Ve Üzüm Toptan Ticareti

46.31.05 Zeytin (İşlenmiş veya İşlenmemiş) Toptan Ticareti

46.31.06 Kültür Mantarı Toptan Ticareti

46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

46.31.10 Kuru Üzüm Toptan Ticareti

46.31.11 Kuru İncir Toptan Ticareti

46.31.12 Kuru Kayısı Toptan Ticareti

46.31.90 Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura veya turşusu yapılmış olanlar dahil) 

(fındık, incir, üzüm, narenciye, zeytin, kültür mantarı ve kuruyemiş hariç)

46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti (tereyağ hariç)

46.35.01 Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (işlenmemiş tütün hariç)

46.36.01 Çikolata ve şekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide şekeri, bonbon şekeri vb. dahil)

46.36.03 Şeker Toptan Ticareti (Toz Şeker, Kesme Şeker, Kristal Şeker Vb.)

46.37.01 Çay Toptan Ticareti

46.37.02 Kahve, Kakao Ve Baharat Toptan Ticareti

46.37.03 İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti

46.38.03 Gıda Tuzu (Sofra Tuzu) Toptan Ticareti

46.38.05 Hazır Homojenize Gıda İle Diyetetik Gıda Ürünleri Toptan Ticareti (Bebek Maması, Diyet Gıdaları, Sporcu Gıdaları Vb.)

46.38.06 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, sirke vb.)

46.39.01 Belli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Dondurulmuş Gıda Toptan Ticareti

47.21.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş ve korunmuş meyve ve sebzelerin perakende ticareti (turşular ile dondurulmuş, 

salamura edilmiş, konserve ve kurutulmuş sebze ve meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve kuruyemiş hariç)

47.21.03 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Zeytin Perakende Ticareti

47.21.04 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Kuru Bakliyat Ürünleri Perakende Ticareti (Fasulye, Mercimek, Nohut, Vb.)

47.21.05 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Kuruyemiş Perakende Ticareti

47.24.02 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Çikolata Ve Şekerleme Perakende Ticareti (Bonbon Şekeri, Akide Şekeri, Lokum, Helva Vb. 

Dahil, Dondurma Hariç)

47.24.03 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Dondurma, Aromalı Yenilebilir Buzlar Vb. Perakende Ticareti (Pastanelerde Verilen 

Hizmetler Hariç)

47.26.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro, vb.)

47.26.02 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Pipo, Nargile, Sigara Ağızlığı, Vb. Perakende Ticareti

47.29.02 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Toz, Kesme Ve Kristal Şeker Perakende Ticareti

Sayfa 5 / 4847.29.03 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Çay, Kahve, Kakao Ve Baharat Perakende Ticareti (Bitki Çayları Dahil)

47.29.04 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Yenilebilir Katı Ve Sıvı Yağların Perakende Ticareti (Yemeklik Yağ Dahil)

47.29.06 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Hububat, Un Ve Zahire Ürünleri Perakende Ticareti (Bulgur, Pirinç, Mısır, Vb.)

47.29.12 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Homojenize Gıda Müstahzarları Ve Diyetetik Ürünlerin Perakende Ticareti (Glüten 

İçermeyen Gıda Maddeleri, Sodyum İçermeyen Tuzlar Vb. İle Besin Yönünden Zenginleştirilmiş Sporcu Gıdaları Vb.)

47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda 

tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.)

47.81.05 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Yenilebilir Katı Ve Sıvı Yağ Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.06 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Sigara, Tütün Vb. Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.09 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Çay, Kahve, Kakao, Baharat Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.11 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Şekerleme Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)


5.GRUP
 

10.32.01 Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.)

10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı

11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)

11.01.02 Damıtılmış Alkollü İçeceklerle Karıştırılmış İçki İmalatı

11.01.03 Etil Alkol Üretimi (Doğal Özellikleri Değiştirilmemiş/Tağyir Edilmemiş, Alkol Derecesi <%80)

11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi

11.02.02 Üzüm Şırası İmalatı

11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil)

11.05.01 Bira imalatı

11.06.01 Malt imalatı

11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar dahil)

11.07.02 Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve 

maden suları hariç)

11.07.03 İçme Suyu Üretimi (Şişelenmiş, Gazsız, Tatlandırılmamış Ve Aromalandırılmamış)

11.07.04 Boza İmalatı

28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler)

46.17.04 İçeceklerin Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar

46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti

46.34.02 Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su hariç)

46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç)

47.25.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti (rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve 

suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı içecekler vb. dahil, içme suyu hariç) 47.25.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti (şişelendirilmiş veya damacanaya konulmuş olanlar dahil, 

şebeke suyu hariç)

47.81.01 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Alkollü Ve Alkolsüz İçecek Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)


6.GRUP
 

01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuş yemi vb.) (pirinç hariç)

01.12.14 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi

01.13.17 Şeker pancarı yetiştirilmesi

01.13.18 Yenilebilir kök ve yumruların yetiştiriciliği (patates, tatlı patates, manyok, Hint yer elması, vb.)

01.13.20 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, 

patlıcan vb.)

01.13.21 Mantar Ve Yer Mantarları (Domalan) Yetiştirilmesi

01.13.22 Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi (havuç, şalgam, sarımsak, soğan, arpacık soğan, pırasa ve diğer benzer 

sebzeler)

01.13.23 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi (enginar, kuşkonmaz, lahana, karnabahar ve brokoli, marul ve hindiba, ıspanak vb.)

01.14.01 Şeker kamışı yetiştirilmesi

01.15.01 Tütün yetiştiriciliği

01.16.02 Pamuk yetiştiriciliği

01.16.90 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi (keten, kenevir, jüt vs.)

01.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış tek yıllık diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.21.05 Üzüm yetiştiriciliği (şaraplık, sofralık ve diğer üzümler)

01.22.05 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştiriciliği (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.)

01.23.02 Turunçgillerin yetiştirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina vb.)

Sayfa 6 / 4801.24.04 Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç)

01.25.09 Fındık Yetiştiriciliği

01.26.02 Zeytin Yetiştiriciliği

01.27.02 Çay Yetiştiriciliği (Siyah Çay, Yeşil Çay, Paraguay Çayı Vb.)

01.27.90 İçecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği (kahve, kakao, vb.) (çay yetiştiriciliği hariç)

01.28.01 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin (anason, muskat, tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, 

beyaz veya kara biber, ıhlamur, adaçayı vb.) yetiştirilmesi

01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi

01.61.02 Bitkisel Üretimi Destekleyici Mahsulün Hasat Ve Harmanlanması, Biçilmesi, Balyalanması, Biçerdöver İşletilmesi Vb. Faaliyetler

01.61.03 Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri

01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)

01.63.02 Sert Kabuklu Ürünlerin Kabuklarının Kırılması Ve Temizlenmesi İle İlgili Faaliyetler

01.63.03 Haşhaş Vb. Ürünlerin Sürtme, Ezme Ve Temizlenmesi İle İlgili Faaliyetler

01.63.04 Mısır Vb. Ürünlerin Tanelenmesi Ve Temizlenmesi İle İlgili Faaliyetler

01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler

01.63.06 Nişastalı Kök Ürünlerinin Ayıklanması Ve Temizlenmesi (Patates Vb.)

01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler

46.17.02 Yaş Sebze Ve Meyvelerin Bir Ücret Ve Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar (Kabzımallık Ve Aracı Üretici Birlikleri 

Dahil)

46.31.03 Narenciye Toptan Ticareti

46.31.04 Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri

52.29.05 Kantar Hizmetleri (Yüklü Araçların Tartılması, Vb.)

52.29.09 Gümrük Müşavirliği
 

7.GRUP
 

10.61.01 Kahvaltılık Tahıl Ürünleri İle Diğer Taneli Tahıl Ürünlerinin İmalatı (Buğday, Yulaf, Mısır, Çavdar Vb. Ezmeleri İle Mısır Gevreği Ve 

Patlamış Mısır Dahil)

10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)

10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil)

10.61.06 İrmik İmalatı

10.61.07 Ön Pişirme Yapılmış veya Başka Şekilde Hazırlanmış Tane Halde Hububat İmalatı (Bulgur Dahil, Fakat Mısır Hariç)

10.61.08 Sebzelerin Ve Baklagillerin Öğütülmesi Ve Sebze Unu İle Ezmelerinin İmalatı (Karışımları İle Hazır Karıştırılmış Sebze Unları Dahil) 

(Pişirilerek Yapılanlar Hariç)

10.61.09 Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un karışımları hariç)

10.61.10 Dövülmüş Diğer Tahıl Ürünlerinin İmalatı (Keşkeklik Buğday Vb. Dahil) (Bulgur Ve İrmik Hariç)

10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden)

10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil)

10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi

10.62.05 Glüten İmalatı

10.62.06 Mısır yağı imalatı

10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)

10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)

10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)

10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)

10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)

10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)

46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti (ekmek, kek, bisküvi, dondurma külahı vb.)

47.24.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, 

dondurma külahı vb.)

47.81.10 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Fırın Ürünleri Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)
 

8.GRUP
 

46.17.01 Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve 

meyve hariç)

46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

46.38.04 Un, Nişasta, Makarna, Şehriye Vb. Ürünler İle Hazır Gıdaların (Et/Sebze Suları, Hazır Çorbalar Vb.) Toptan Ticareti (Ekmek Mayası, 

Kuru Maya Vb. Dahil)

Sayfa 7 / 4846.39.02 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti

46.90.01 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Toptan Ticaret (Çeşitli Malların Toptan Satışı) (Bir Başka Ülkeyle Yapılan Toptan 

Ticaret Hariç)

47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı 

perakende ticaret)

47.11.02 Süpermarket Ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Ticaret (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Gıda, İçecek veya Tütün 

Ağırlıklı Perakende Ticaret)

47.11.03 Bys. Belli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Gıda, İçecek veya Tütün Ağırlıklı Perakende Ticaret (Tanzim Satış Ve Gıda Tüketim 

Kooperatifleri Dahil)

47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav ürünleri ile kültür mantarı dahil)

47.81.02 Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Sebze Ve Meyve (Taze veya İşlenmiş) Perakende Ticareti (Zeytin Dahil, Seyyar Satıcılar Hariç)

47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri perakende ticareti (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat, vb. dahil, seyyar satıcılar 

hariç)

47.99.10 Otomatik Satış Makineleri İle Yapılan Perakende Ticaret
 

9.GRUP
 

01.63.07 Çırçırlama faaliyeti

13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)

13.10.05 Doğal Yün Ve Tiftik Elyafının İmalatı (Kardelenmesi, Taraklanması, Yün Yağının Giderilmesi, Karbonize Edilmesi Ve Yapağının 

Boyanması Vb.)

13.10.06 Doğal Jüt, Keten Ve Diğer Bitkisel Tekstil Elyaflarının İmalatı (Kardelenmesi, Taraklanması Vb.) (Pamuk Hariç)

13.10.08 İpeğin Kozadan Ayrılması Ve Sarılması

13.10.09 Sentetik veya Suni Devamsız Elyafın Kardelenmesi Ve Taraklanması

13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi

13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi

13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi

13.10.14 Jüt, Keten Ve Diğer Bitkisel Tekstil Elyaflarının Bükülmesi Ve İplik Haline Getirilmesi (Pamuk Hariç)

13.10.15 Suni Ve Sentetik Elyafların Bükülmesi Ve İplik Haline Getirilmesi (Filament İpliği Ve Suni İpek Elyafı İmalatı Hariç)

13.20.14 Kot Kumaşı İmalatı

13.20.16 Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)

13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı

13.20.19 Doğal İpekten Kumaş İmalatı

13.20.20 Keten, Rami, Kenevir, Jüt Elyafları İle Diğer Bitkisel Tekstil Elyaflarından Dokuma Kumaş İmalatı (Pamuk Hariç)

13.20.21 Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı

13.20.22 Suni Ve Sentetik Filamentlerden Ve Devamsız Elyaflardan Dokuma Kumaş İmalatı (Havlu, Peluş, Vb. İlmeği Kesilmemiş Kumaşlar İle 

Kadife Ve Tafting Kumaşlar Hariç)

13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaş imalatı

13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil)

13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)

13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)

13.30.03 Kumaş Ve Tekstil Ürünlerine Baskı Yapılması Hizmetleri (Giyim Eşyası Dahil)

13.30.04 Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil)

13.91.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ 

ile örülmüş ürünler dahil)

13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaşı imalatı

13.92.01 Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları 

dahil)

13.92.02 Yorgan, Kuştüyü Yorgan, Minder, Puf, Yastık, Halı Yastık, Uyku Tulumu Ve Benzerlerinin İmalatı

13.92.03 Perdelerin Ve İç Storların, Perde veya Yatak Saçaklarının, Farbelalarının Ve Malzemelerinin İmalatı (Gipür, Tül Perde Ve Kalın Perdeler 

Dahil)

13.92.04 Tekstilden Yer Bezi, Bulaşık Bezi, Toz Bezi Vb. Temizlik Bezleri İmalatı

13.92.05 Battaniye İmalatı

13.92.06 Tekstilden Çuval, Torba, Çanta Ve Benzerlerinin İmalatı (Eşya Paketleme Amacıyla Kullanılanlar)

13.92.07 Can Yeleği Ve Can Kurtaran Simidi İmalatı

13.92.08 Paraşüt (Yönlendirilebilen Paraşütler Dahil) Ve Rotoşüt İle Bunların Parçalarının İmalatı

13.92.09 Bayrak, Sancak Ve Flama İmalatı

13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)

13.92.11 Branda, Tente, Stor (Güneşlik), Yelken, Çadır Ve Kamp Malzemeleri İmalatı (Şişme Yataklar Dahil)

13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil)

13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler

Sayfa 8 / 4813.94.02 Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları, vb.)

13.94.03 Sicim, Urgan, Halat, Kordon Ve Benzerleri İmalatı (Kauçuk veya Plastik Emdirilmiş, Kaplanmış Olanlar Dahil)

13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)

13.96.01 Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)

13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı

13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç)

13.96.04 Tekstil Malzemelerinden Dokuma Etiket, Rozet, Arma Ve Diğer Benzeri Eşyaların İmalatı

13.96.05 Teknik Kullanım Amaçlı Tekstil Ürünleri Ve Eşyaları İmalatı (Fitil, Lüks Lambası Gömleği, Tekstil Malzemesinden Hortumlar, Taşıma 

veya Konveyör Bantları, Elek Bezi Ve Süzgeç Bezi Dahil) 13.96.06 Kord Bezi İmalatı

13.96.07 Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve 

bunlardan yapılmış mensucat imalatı

13.96.08 Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. 

dahil)

13.99.02 Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) imalatı ile oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto 

yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil)

13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı

13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)

13.99.06 Gipe İplik Ve Şeritlerin, Şönil İpliklerin, Şenet İpliklerin İmalatı (Metalize Olanlar İle Gipe Lastikler Hariç)

14.12.07 Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik 

kıyafetleri hariç) 14.12.08 Mesleki Kıyafet İmalatı (Resmi Ve Özel Üniforma Vb. İle Okul Önlükleri Dahil, Endüstriyel İş Giysileri Hariç)

14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, 

döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) 

(giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç)

14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar

14.13.07 Gelinlik İmalatı

14.14.01 Gömlek, Tişört, Bluz, Vb. Ceket Altına Giyilebilen Giyim Eşyası İmalatı (Dokuma, Örgü veya Tığ İşi Kumaştan)

14.14.02 Gecelik, Sabahlık, Pijama, Bornoz Ve Ropdöşambır İmalatı (Dokuma, Örgü veya Tığ İşi Kumaştan)

14.14.03 Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)

14.14.04 Çorap Bağları, Jartiyer, Pantolon Askıları Ve Benzeri İç Giyim Aksesuarları İmalatı (Dokuma, Örgü veya Tığ İşi Kumaştan)

14.19.01 Spor Ve Antrenman Giysileri, Kayak Kıyafetleri, Yüzme Kıyafetleri Vb. İmalatı (Mayo, Bikini Dahil) (Dokuma, Örgü veya Tığ İşi 

Kumaştan)

14.19.02 Yazma, Tülbent, Eşarp, Vb. İmalatı (Dokuma, Örgü veya Tığ İşi Kumaştan)

14.19.04 Eldiven, Kemer, Şal, Papyon, Kravat, Saç Fileleri, Kumaş Mendil, Atkı, Fular, Duvak Vb. Giysi Aksesuarları İmalatı (Deriden, Dokusuz 

Kumaştan veya Dokuma, Örgü veya Tığ İşi Kumaştan) (Bebekler İçin Olanlar Hariç)

14.19.05 Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız panduf dahil)

14.19.07 Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için 

olanlar hariç)

14.19.08 Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar)

14.31.01 Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar)

14.39.01 Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler)

32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve 

mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil)

32.99.02 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dahil)

32.99.07 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dahil)

46.16.03 Giyim Eşyalarının Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar (Deri Giyim Eşyaları Hariç)

46.16.04 Tekstil Ürünlerinin Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar (İplik, Kumaş, Ev Tekstili, Perde Vb. 

Ürünler) (Giyim Eşyaları Hariç)

46.21.07 Yün Ve Tiftik Toptan Ticareti

46.41.01 Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, 

masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil)

46.41.02 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.)

46.41.03 Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)

46.41.04 İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç)

46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil)

46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil)

46.42.03 Çorap ve giysi aksesuarlarının toptan ticareti (şapka, eldiven, şal, papyon, kravat vb.)

46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

46.42.06 İç Giyim Eşyalarının Toptan Ticareti (Slip, Külot, Gömlek, Tişört, Sabahlık, Pijama, Sütyen, Korse, Bornoz, Vb.)

Sayfa 9 / 4846.42.07 Şemsiye Toptan Ticareti (Güneş Ve Bahçe Şemsiyeleri Hariç)

46.76.01 Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.)

46.76.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri 

(hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.)

47.51.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kumaş perakende ticareti (manifatura ürünleri dahil)

47.51.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (iğne, dikiş ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, 

dantel, gipür vb.)

47.51.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti

47.51.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende 

ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)

47.51.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç diğer iplikler, 

gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb.)

47.53.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saçağı ve farbelası perakende ticareti

47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil)

47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, 

pantolon askısı, şemsiye, baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) 47.71.04 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Dış Giyim Perakende Satışı (Palto, Kaban, Anorak, Takım Elbise, Ceket, Pantolon, 

Şort (Tekstil Kumaşından veya Örgü Ve Tığ İşi))

47.71.05 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda İç Giyim Ve Çorap Perakende Ticareti (Gömlek, Külot, Slip, Gecelik, Pijama, Bornoz, 

Ropdöşambır, Kombinezon, İç Etek, Jüpon, Sabahlık, Atlet, Fanila, Sütyen, Korse, Tişört, Külotlu Çorap, Tayt, Vb.)

47.71.08 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Süveter, Kazak, Hırka, Yelek Ve Benzeri Eşyaların Perakende Ticareti

47.71.09 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda İş Giysisi Perakende Ticareti (Endü

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!
Bunları da okumak ister misiniz?

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Her hakkı saklıdır. ticarifirma.com | 2018 | Firma Rehberi Ticari firma rehberi olarak bütün Türkiyedeki firmaların bilgi, ürün tanıtım ve ilanlarını yayınlayabileceği ücretsiz bir site